Voorwaarden voor het maken van etiketten

Via zijn website www.yetiprint.com en de andere lokale extensies .be, .nl, .fr, .lu (hierna genoemd “de Website”) biedt PRINT CAPATAL de mogelijkheid om gepersonaliseerde stickers en zelfklevende etiketten en/of strijklabels van vinyl te drukken voor een heleboel doeleinden (hierna genoemd “de Dienst).

De Website en de Dienst worden beheerd door de bvba PRINT CAPITAL met hoofdkantoor in de Chemin du Lanternier 21 te 1380 Lasne in België en in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven met het nummer 0840.739.580.

Deze Dienst is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de website en aan de onderhavige bijzondere voorwaarden, die u verklaart te hebben gelezen en goedgekeurd. Net als bij de algemene gebruiksvoorwaarden behoudt PRINT CAPITAL zich het recht voor om de onderhavige bijzondere voorwaarden op om het even welk moment te wijzigen. Die wijzigingen zijn, tenzij anders bepaald, meteen van kracht zodra ze op de Website worden gepubliceerd..

Deze Dienst is niet toegankelijk voor minderjarigen.

1 - Prijs

Op de Dienst zijn de prijzen van toepassing die op de Website vermeld staan op het moment van de bestelling. Die prijzen zijn eveneens terug te vinden in het overzicht van de bestelling.

De op de Website vermelde verkoopprijzen zijn allemaal inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld..

De verzendkosten bedragen 1,5 euro in België en daarbuiten met een leveringstermijn zoals die op de Website is vermeld op het moment van de bestelling.

De prijzen kunnen op om het even welk moment door PRINT CAPITAL worden gewijzigd. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing voor elke bestelling die wordt geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd.

De bestelling is niet geldig wanneer door om het even welke oorzaak (technische of menselijke fout, …) een foutieve of duidelijk belachelijk lage prijs wordt weergegeven.

2 - Bestelling

Plaats een bestelling om een of meerdere gepersonaliseerde etiketten te kopen. Het is daarvoor noodzakelijk om PRINT CAPITAL enkele gerichte persoonlijke gegevens te verstrekken, in het bijzonder uw identiteitsgegevens en het e-mailadres waarnaar de bevestiging van uw bestelling kan worden gestuurd.

Bovendien kan uw bestelling alleen worden betaald met de op de Website vermelde betaalmiddelen, beschreven in de rubriek beveilidge betaling.

Na afloop van de bestelprocedure is het niet meer mogelijk om de bestelling te herroepen. Bestellingen worden echter nooit uitgevoerd vooraleer ze door PRINT CAPITAL per e-mail of een ander geschikt communicatiemiddel zijn bevestigd.

Tot slot moet u aanvaarden uw facturen in digitale vorm te ontvangen.

Neem voor producten die niet standaard zijn (grote hoeveelheden, speciaal formaat, …) contact met ons op: :

Per telefoon: bel naar 0032 (0)477 618 502, bereikbaar van maandag tot vrijdag.

Per post: PRINT CAPITAL bvba, Chemin du Lanternier 21, B-1380 Lasne

In dat geval zal de betaling gebeuren via een overschrijving op de Dexia-rekening van PRINT CAPITAL: BE84 0688 9384 8559. De bestelling zal pas worden uitgevoerd van zodra het bedrag werd ontvangen op de bankrekening van PRINT CAPITAL

3 - Levering

De kosten voor de levering bedragen 1,5 euro in België en daarbuiten.

Leveringstermijnen: PRINT CAPITAL verbindt zich ertoe alle redelijke middelen in te zetten om uw bestelling binnen 5 werkdagen uit te voeren (uitzondering : 10 werkdagen voor alle bestellingen tussen 19 en 29 december 2014) , behalve in gevallen van overmacht zoals maar niet uitsluitend een defect van de productie-installaties, een brand, … Die termijn start echter pas op de dag van ontvangst van uw betaling..

Die productietermijnen worden verlengd met de verzendtermijnen voorzien voor de levering, die wordt verzorgd door een ander bedrijf dan PRINT CAPITAL en waarvoor PRINT CAPITAL elke vorm van aansprakelijkheid afwijst bij een gebrekkige of niet-uitvoering..

4 -Voorwaarden voor het terugsturen van producten

PRINT CAPITAL verbindt zich ertoe alle mogelijke middelen in te zetten om een product van hoge kwaliteit te garanderen..

Indien een product echter niet zou overeenkomen met uw bestelling, dan beschikt u vanaf de dag van ontvangst van uw bestelling over een termijn van 7 dagen om ons het product in kwestie terug te sturen. Producten mogen echter pas worden teruggestuurd nadat PRINT CAPITAL daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Dat gebeurt via de volgende procedure :

  1. Communicatie via een e-mail naar info@yetiprint.com om ons de vastgestelde fout te melden. Op dat moment krijgt u van ons eventueel een retournummer dat u op uw verzending moet vermelden.

  2. Vervolgens stuurt u het product in de originele en nog volledige verpakking met vermelding van het bijbehorende retournummer terug naar Chemin du Lanternier 21 te 1380 Lasne - België.

  3. Na ontvangst van het pakket zullen onze diensten controleren of het product in kwestie al dan niet overeenkomt met de bestelling. Als dat niet het geval is, dan wordt uw product zo snel mogelijk vervangen en uw verzendkosten worden terugbetaald op basis van het geldende posttarief..

PRINT CAPITAL kan ondanks het voorgaande niet aansprakelijk worden gesteld voor spelfouten, een foute keuze van pictogrammen en/of kleuren waaraan u zelf schuld hebt.

5 - Beperking van de aansprakelijkheid

Ter aanvulling van de reeds genoemde bepalingen van de algemene gebruiksvoorwaarden van de Website die daarop betrekking hebben, wijst PRINT CAPITAL waar nodig ook elke vorm van aansprakelijkheid af voor een slecht gebruik van de gepersonaliseerde etiketten (bijvoorbeeld een etiket dat al dan niet per ongeluk wordt ingeslikt of een foutieve werkwijze bij het wassen).